Marc Deschuytter

12

 

  • Voor een beter onderhoud van de voetpaden, straten en omheiningen.

  • Aandacht voor meer verkeersveiligheid voor de fietsers in de dorpskernen en het Vlamingveld.

  • Verstandig omgaan met de financiën van de gemeente.