Varsenare noord

De nieuwe wijk Varsenare noord in aanbouw kampt nu al met problemen

FB 7-2021 Door bezorgde inwoners van Varsenare noord werd ons gemeld dat de bouwpromotor Durabrik zeefgrond heeft aangevoerd in de wijk waardoor regenwater nauwelijks in de grond kan sijpelen. De bouwpromotor heeft ondertussen gezonde grond laten aanvoeren voor dit beperkt aantal inwoners, maar de kans dat een groot deel van de nieuwe wijk waterondoorlatend is, is bijzonder groot. Er kan dan ook niet meer gegarandeerd worden dat Varsenare vrij blijft van overstromingen wat nu al precair is. We vroegen dan ook aan het bestuur om dit onmiddellijk aan te pakken en Durabrik tot de orde te roepen. U kan het punt hier beluisteren vanaf 1.33.52 http://www.jabbeke.be/bestanden/GR20210705.mp3

FB 9-2021: Twee maanden geleden vroeg Groen Jabbeke het gemeentebestuur om contact op te nemen met de verkavelaars van Varsenare noord om uit te zoeken of de gesignaleerde waterproblemen als gevolg van het aanvoeren van weinig doorlaatbare zeefgrond zich beperkten tot enkele nieuwe inwoners of dat dit een algemeen probleem is in de nieuwe wijk. Ondanks een lovenswaardige poging van nota bene ontslagnemend schepen Jan Pollet zijn we allesbehalve gerustgesteld. Waarom kan je hier volgen vanaf minuut 14: http://www.jabbeke.be/bestanden/GR20210906.mp3