Burgerparticipatie

05 Oktober 2023

Burgerparticipatie

Om de burger meer te betrekken bij het beleid plaatsten we het spreekrecht nogmaals op de agenda. Daar waren immers goede redenen toe. Het spreekrecht werd namelijk de facto toegepast.

Om burgerparticipatie in het beleid te verhogen, stelden we in 2019 voor om een spreekrecht in de gemeenteraad te voorzien. Er werd besloten om dit recht slechts toe te kennen als een voorstel met 100 handtekeningen wordt gesteund; het zogenaamde petitierecht. Dit recht werd echter slechts een keer toegepast en mist dus duidelijk zijn doel.

Tijdens de verkeerscommissie van maart 2023 kregen een paar aanwezige inwoners van de bevoegde schepen het woord om hun bezorgdheden en standpunten toe te lichten en werd het spreekrecht dus de facto toegepast. Niemand van de aanwezigen had enig probleem met de tussenkomst die rustig en correct verliep. We grepen deze unieke gebeurtenis aan om het spreekrecht opnieuw ter stemming naar voor te schuiven wat niet werd gevolgd.

Als alternatief stelden we voor om de benodigde handtekeningen te verlagen naar 50, hetzelfde aantal om deel te nemen aan verkiezingen. Zonder succes. Vandaag is het gemakkelijker om in Jabbeke een politieke partij op te richten dan het woord te kunnen nemen in de gemeenteraad.