Communicatie blijft moeilijk

24 Oktober 2023

Communicatie blijft moeilijk

In de vorige verkiezingsperiode gaf CD&V toe dat het worstelt met communicatie en beloofde dit prioritair aan te pakken. Het staat ook in het beleidsplan.

De vooruitgang gaat moeizaam en de oppositie wees er meermaals op. De app en de facebookpagina zijn pluspunten, maar de website heeft een compleet gedateerde basisstructuur en dient vervangen te worden. De digitale opnames van de raden en commissies was een goede beslissing, maar het
terugvinden van bepaalde discussies is niet evident en test het geduld. Bij het informeren van inwoners per brief loopt het al eens mis. Ook lijkt er weinig overzicht te zijn van geplande wegenwerken om voorbereid te zijn wat er wanneer moet gecommuniceerd worden. Infoavonden helpen om burgerparticipatie te bevorderen, maar missen hun doel als een lokale beslissing al grotendeels genomen is. Jabbeke heeft ook geen aparte communicatiedienst. We stellen ons dan ook de vraag of een organisatie als een lokaal bestuur in de hedendaagse samenleving behoorlijk kan functioneren zonder een communicatieverantwoordelijke.