Dienstverlening onder druk

24 Oktober 2023

Dienstverlening onder druk

De strikte beperking van de kosten van het personeel leidde tot een personeelstekort en een kwaliteitsverlies in dienstverlening

Om de schuldenlast te doen dalen, houdt de meerderheid reeds 10 jaar een strikte beperking van de personeelskost aan. De schulden zijn drastisch gedaald, maar dergelijk beleid heeft ook een keerzijde. In een vergelijkende studie kwam namelijk naar voor dat Jabbeke in verhouding het minste personeel heeft in vergelijking met onze buurgemeenten. En dat merk je als inwoner wanneer je van gemeentelijke diensten gebruik wil maken.

De werkdruk bij het personeel is hoog. Wachttijden soms lang. Er zijn personeelstekorten bij verschillende gemeentediensten. Bij de dienst ruimtelijke ordening is het tekort permanent. Dat heeft gevolgen voor de bewoners inzake vergunningen. Voor bouwpromotoren biedt het kansen dat het dossier niet goed bestudeerd wordt. Problemen met zwerfvuil raken niet opgelost door een te lage bezetting. Groenbeheer werd al deels uitbesteed, maar lijkt niet voldoende. Beslissingen op middellange termijn missen opvolging en lopen vertraging op. De kruik gaat zolang te water tot ze barst. Het kan ook anders!