Financiën

Financiën

Een gemeentebestuur dat een onderbouwd beleid wil voeren, dient steeds een werkbare begroting op te maken. Dit betekent dat men keuzes dient te maken over inkomsten en uitgaven. Daarnaast is het steeds raadzaam om een buffer aan te leggen voor onvoorziene kosten. Ten slotte is het afbouwen van de gemeenteschuld zeker een punt dat men niet kan negeren. Een schuld weegt namelijk op het beschikbare budget door de rentes en dit heeft zijn weerslag op uitgavenposten zoals dienstverlening en modernisering van infrastructuur. Men dient dus best te streven naar een schuldenvrije gemeente door gefaseerd aan schuldafbouw te doen. Groen Jabbeke wil aan deze uitdagingen tegemoetkomen door een realistisch financieel plan op te maken dat een mooi evenwicht probeert te vinden tussen inkomsten, schuldaflossing, investeringen en uitgaven.   Inkomsten   Aan de inkomstenzijde wil Groen Jabbeke discriminerende belastingen wegwerken. Een voorbeeld is de milieubelasting waar alleenstaanden vandaag 37,5 € en gezinnen 50 € betalen. Alleenstaanden worden proportioneel zwaarder belast en dit kan niet gerechtvaardigd worden. Verder willen we de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing, in de volksmond beter gekend als het kadastraal inkomen, laten dalen naar het gemiddelde van een woongemeente in landelijke zone. Jabbeke heeft steeds een hoger dan gemiddelde belasting geheven op uw eigendom. Deze legislatuur werden ze opnieuw verhoogd door een “onvoorziene” uitgave namelijk de factuur van de brandweerzone. De factuur is betaald, de belasting is er nog.   Schuldaflossing   Groen Jabbeke wil de schuldaflossing gefaseerd verder zetten om in de toekomst zicht te krijgen op een financieel gezonde gemeente. Er kan reeds bij aanvang een budget op zij worden gezet om dit te realiseren. Enkel inzetten op schuldafbouw is ook niet gewenst, want dit gaat ten koste van dienstverlening waar de inwoners uiteindelijk ook belastingen voor betalen. Daarom willen we dit gefaseerd aanpakken. We pleiten er voor om de gemeentelijke financiën onder te brengen bij banken die geen of weinig investeringsrisico's nemen. Deze banken hebben weinig tot geen gevolgen gedragen van de financiële crisis van 2008 en moesten dan ook niet kunstmatig van het faillissement worden gered. Ze werken eveneens via het systeem van ethisch beleggen. Zo wordt voorkomen dat uw geld en het geld van de gemeente geïnvesteerd wordt in wapenproducerende bedrijven of bedrijven die het niet nauw nemen met milieuverontreiniging.   Uitgaven   Groen Jabbeke wil de uitgaven rationeel beoordelen. Dit betekent niet dat we de vinger te stevig op de knip willen houden. Wel is het zo dat prestigeprojecten tot het verleden moeten behoren. Dit is echt niet meer van deze tijd. Geen enkel bestuur kan dit onzorgvuldig omspringen met belastinggeld nog verantwoorden. Groen Jabbeke wil volop inzetten op het herstellen en optimaliseren van de huidige gemeentelijke infrastructuur. Dit gaat dan over de wegen, de fietspaden, de riolering en afwatering, de gebouwen die door de inwoners vandaag gebruikt worden voor allerhande activiteiten, enz. In het kader van transparantie en efficiënt omgaan met belastinggeld willen we de openbare aanbesteding als norm herintroduceren. Op die manier kan het bestuur op zoek gaan naar de laagste prijs voor haar projecten met behoud van kwaliteit. Ten slotte willen we het gemeentepersoneel tegemoetkomen door steeds kwaliteitsvol materiaal aan te kopen ook als dit betekent dat de prijs wat hoger is. Dit materiaal betaalt zichzelf terug, omdat het een langere levensduur heeft.   Investeringen   Groen Jabbeke wil investeren in hernieuwbare energie. Met uit de pan swingende energieprijzen is dit bijzonder interessant geworden. In principe zou elk gemeentelijk gebouw met dergelijke technologie moeten voorzien zijn. Op lange termijn is het de bedoeling om te streven naar een klimaatneutrale gemeente.