Jeugd

Jeugd

Het jeugdbeleid in Jabbeke beperkt zich vandaag tot de ondersteuning van de aanwezige jeugdbewegingen. Het gemeentebestuur bespaart ook hierin door de tarieven voor de logistieke ondersteuning van de jaarlijkse zomerkampen te verhogen. Groen Jabbeke pleit voor een maximale ondersteuning van de jeugdbewegingen zowel via subsidies als via het ter beschikking stellen van kwalitatieve lokalen.   Groen Jabbeke pleit eveneens voor het heroprichten van een jeugdhuis. Om in een kwalitatieve begeleiding te voorzien willen we hiervoor een jeugdwerker aanstellen. Deze dient wettelijk een aantal activiteiten te organiseren wat zorgt voor een dynamiek. Een jeugdwerker kan ook verschillende functies combineren. Hij of zij kan de jeugdraad ondersteunen, een schakel zijn tussen de jeugd en jongerenwelzijn, het jeugdhuis beheren,... Samen met de jeugdconsulent staat een jeugdwerker in voor het vertalen van het jeugdbeleid naar het terrein.