Veiligheid en openbare orde

Veiligheid en openbare orde

Een veelvoorkomend misdrijf in onze gemeente zijn de woninginbraken. De nabijheid van de E40 is een van de grootste redenen daarvoor gezien deze misdrijven vaak gepleegd worden door rondtrekkende daderbendes. Het is belangrijk dat de burgers de politie verwittigen wanneer dit opgemerkt wordt en dat de politie dan ook tijdig ter plaatse is. Hier wringt het schoentje nogal vaak. De politiezone kouter is een vrij uitgebreide zone en omhelst vijf gemeentes die vaak andere accenten willen leggen op het vlak van veiligheid en politie. Groen Jabbeke pleit voor een herziening van de politiezone die meer in lijn ligt met de politiezones die bestaan in de buurgemeentes van Brugge. We willen hierdoor de aanrijtijden drastisch verminderen.   Openbare ordehandhaving in onze kleine gemeente kadert voor een groot stuk in wat bekend staat als een GAS-reglement. GAS staat voor gemeentelijke administratieve sanctie. Gemeentebesturen kunnen bepaalde handelingen bestraffen die door de wetgever uit het strafwetboek zijn gehaald. Het gaat bv over geluidsoverlast, het hinderen van het verkeer, bepaalde handelingen op het openbaar domein,... Dit GAS-reglement dateert reeds van 2008 en is dringend aan herziening toe. Groen Jabbeke pleit er voor om de invulling van dit reglement te herzien in samenspraak met de inwoners. Het zijn immers de inwoners zelf die het best weten wat als storend wordt gezien en waarvan men vindt dat er moet kunnen worden opgetreden.   De gemeente Jabbeke kent reeds een aantal decennia het probleem van transmigranten. Het fenomeen is niet nieuw, maar kent de laatste jaren wel een verhoogde intensiteit. Ganse groepen trekken op allerlei tijdstippen door de dorpskern van Jabbeke of overnachten op plaatsen die daar allesbehalve voor voorzien zijn. Dit gaat logischerwijze gepaard met heel wat afval, menselijke uitwerpselen en overlast. Hoewel inwoners heel wat medeleven en begrip hebben voor de moeilijke situatie van deze mensen, is het blind blijven voor en het niet aanpakken van deze problematiek ontoelaatbaar. Het probleem van transmigratie is complex en internationaal. Een lokale overheid kan dit niet oplossen, maar kan wel de regie in handen nemen om de lokale overlast in te dijken. Groen Jabbeke pleit voor het aanbieden van een minimale vorm van opvang en hygiëne om deze problemen aan te pakken. Samenwerking met de nabije gemeenten en de provincie is daarbij cruciaal. Het biedt de mogelijkheid om de problematiek te beheersen. Door transmigranten samen te brengen, kan men er mee aan de slag gaan; hen constant wegjagen heeft nog geen enkel positief resultaat opgeleverd. Bij een vorm van minimale opvang kan de politie zich ook focussen op wat echt belangrijk is, namelijk de strijd tegen mensensmokkelaars.