Programma

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in jouw gemeente, jouw wijk, en ja, zelfs jouw straat. Want hier begint de vooruitgang. Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met aangename straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Ruimtelijke ordening
Personeel
Waterbeheer en riolering
Leefmilieu en Natuur
Veiligheid en openbare orde
Democratie en inspraak
Cultuur
Jeugd
Mobiliteit
Energie
Senioren
Financiën
Communicatie