Waterbeheer en riolering

05 Oktober 2023

Waterbeheer en riolering

Groen Jabbeke meent dat er dringend werk gemaakt moet worden van een efficiënt waterbeheer. Dit wordt door de klimaatverandering een thema dat in veel gemeentes in de toekomst erg belangrijk zal worden. Onze provincie wordt namelijk elk jaar opnieuw geconfronteerd met periodes van hevige regenval met overstromingen tot gevolg afgewisseld met periodes van langdurige droogte. Vrij recent in mei 2018 konden we vaststellen dat dit niet uit de lucht is gegrepen toen een aantal straten volledig onderliepen naar aanleiding van een heftig onweer. Dergelijke onweders zullen in de toekomst frequenter voorkomen. Groen Jabbeke wil deze extreme weersomstandigheden opvangen door noodzakelijk ingrepen niet langer uit te stellen. Deze ingrepen bestaan onder andere uit het structureel verbeteren van de natuurlijke waterlopen en het aanleggen van bufferbekkens waar de landbouw eventueel gebruik kan van maken in droge periodes om hun gewassen te besproeien.   Ook het rioleringsnetwerk moet dringend geoptimaliseerd worden. Meestal grijpen beleidsmakers pas in als het water letterlijk aan de lippen staat. Groen wil dit vermijden door preventief te werk te gaan.