Cultuur

Cultuur

Kunst en cultuur is echt overal. Het brengt mensen samen en laat onze steden en gemeenten bruisen. We durven het gerust de fundamenten van onze samenlevingen te noemen. En die moeten we versterken. Jabbeke heeft nood aan een eigen en volwaardig cultuurbeleid. We beschikken over 2 recent gebouwde gemeentelijke podiumzalen maar deze worden maar zelden gebruikt. Cultuur is meer dan het uitdelen van subsidies aan de plaatselijke cultuurverenigingen. Wij pleiten voor het in dienst nemen van een cultuuranimator die een eigen en sterke programmering uitstippelt. Nu zijn we teveel aangewezen op de buurtgemeenten. De bibliotheek is een belangrijke schakel binnen de versterkte deelgemeenten. Groen Jabbeke pleit dan ook voor een evenredig aanbod in de bibliotheken van de deelgemeenten. De openingsuren van de bibliotheken moet zich vooral toespitsen op de tijden dat de mensen thuis zijn. De bibliotheek kan ook meer zijn. Zo kan er ook een ticketbalie zijn met naast de verkoop van tickets voor culturele evenementen in en buiten de gemeente ook verkoop van b.v. "de lijn" abonnementen. Ook gemeentelijke toeristische diensten kunnen er in onder gebracht worden.