Energie

Energie

Naast mobiliteit wordt energie een van de topprioriteiten in de toekomst voor Vlaanderen en zijn gemeentes. Het gaat zowel om energieproductie als energieconsumptie. Het uiteindelijke doel moet zijn om een klimaatneutrale samenleving te bereiken. Dit zal niet eenvoudig zijn. Toch moeten er nu al knopen worden doorgehakt. Groen Jabbeke wil daarbij het voortouw nemen om te streven naar een klimaatneutraal Jabbeke.   We willen dit realiseren door hernieuwbare energie alle kansen te geven in Jabbeke. De bestaande infrastructuur moet dan ook voorzien worden van zonnepanelen. Heel wat gebouwen die reeds decennia oud zijn, scoren slecht wat isolatie betreft. Het gemeentebestuur zou een natuurlijke reflex moeten ontwikkelen om steeds naar een energiezuinige infrastructuur te streven wanneer verbouwingswerken zich opdringen.   Het gemeentebestuur kan de mogelijkheid overwegen om te investeren in grote zonnepaneelinstallaties die voeding geven aan hun gebouwen. Gebruikmakend van goede financiering en het betrekken van burgercoöperaties zullen zonnepanelen positief bijdragen aan het gemeentebudget en tevens burgers die niet beschikken over een geschikt eigendom voor de installatie van zonnepanelen de mogelijkheid bieden om hierin te participeren. Ze realiseert de gemeente hand in hand met zijn burgers de klimaatdoelstellingen.   De gemeente kan de inwoners ondersteunen door de gemeentelijke premies voor energiebesparende verbouwingen te verhogen.   De gemeente dient ook rationeel en efficiënt om te gaan met openbare verlichting. Op dit moment worden de straatlichten 's nachts reeds gedoofd. Dit zorgt voor een kleinere lichtvervuiling en energiebesparing. Dit zorgt ook voor een verhoogde veiligheid; zeker in het kader van woninginbraken. Inbrekers hebben baat bij goed verlichte wegen en wijken. Paradoxaal is het onveiligheidsgevoel echter groter geworden bij nogal wat inwoners. In samenspraak met de inwoners moet er gezocht worden naar oplossingen. Ten slotte worden grote gebouwen 's nachts uitvoerig belicht. Dit oogt zeer mooi, maar de vraag dient gesteld te worden of dit wel de moeite waard is.