Senioren

Senioren

Jabbeke kent een behoorlijk seniorenbeleid. Plaatselijke seniorenorganisaties krijgen voldoende steun vanuit de gemeente. Ook via het ocmw wordt er via allerhande diensten voor gezorgd dat mensen zo lang als mogelijk thuis kunnen verblijven. De gemeente heeft ook het geluk dat er een WZC (woonzorgcentrum) is gevestigd op ons grondgebied waar de senioren op hun oude dag kunnen genieten van kwaliteitsvolle zorg. Door plaatsgebrek kunnen niet alle senioren uit onze gemeente er opgevangen worden. Nochtans is het voor senioren belangrijk om in de eigen gemeente te kunnen blijven. Vaak kennen de bewoners elkaar al vele jaren wat hun levenskwaliteit verhoogt door de onderlinge sociale contacten. De bouw van een gemeentelijk wzc is echter een behoorlijk zware kost; zeker als er al initiatieven bestaan. Toch zijn er alternatieven om het plaatsgebrek op te vangen.   Groen Jabbeke pleit voor investeringen in kleine woonzorghuizen. Deze huizen kunnen ingepland worden in de dorpskernen waardoor de zorgbehoevende in zijn eigen deelgemeente kan blijven en van dezelfde zorg kan genieten. Het bestuur dient hiertoe te investeren in patrimonium.