Personeel

Personeel

Een van de beleidsdoelstellingen van het huidige bestuur is het beperken van de personeelskost zonder kwaliteitsverlies aan dienstverlening. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door gepensioneerd personeel niet te vervangen. Logischerwijze heeft dit een weerslag op de geleverde dienstverlening. Minder mensen moeten nu meer taken uitvoeren in dezelfde tijd en dat is niet langer haalbaar. Voornamelijk bij de groendienst wordt dit concreet wanneer we het grote aantal klachten over wildgroei op het publiek domein overschouwen.   Groen Jabbeke wil meer personeel aanwerven, zodat de dienstverlening waar de burger voor betaald niet in het gedrang komt en  kwaliteitsvol is en blijft. De gepensioneerde werknemers moeten vervangen worden. Bij voorkeur wensen we jonge mensen aan te trekken om hen zo een eerste werkervaring aan te bieden. Daarnaast is het ook belangrijk om ervaren personeel aan te trekken om de kwaliteit te waarborgen.   Ten slotte willen we het gemeentepersoneel tegemoetkomen door steeds kwaliteitsvol materiaal aan te kopen ook als dit betekent dat de prijs wat hoger is. Dit materiaal betaalt zichzelf terug, omdat het een langere levensduur heeft.