Democratie en inspraak

Democratie en inspraak

Democratie is een politiek systeem dat steeds evolueert. Inspraak van de burger over het beleid kan zowel bevorderd als beperkt worden. De gemeente Jabbeke kent een aantal adviesraden waarin burgers zetelen en waar er adviezen worden geformuleerd naar het bestuur. Onder druk van de progressieve oppositiepartijen zijn de adviesraden opgewaardeerd doorheen de voorbije legislaturen. Hoewel hierdoor meer burgers worden betrokken bij de besluitvorming, blijft het voor de meeste inwoners eerder beperkt.   Groen Jabbeke kiest resoluut voor het bevorderen van de inspraak van de inwoners. We willen hiervoor een spreekrecht invoeren in de gemeenteraad. Om er voor te zorgen dat de gemeenteraad niet overschaduwd zou worden door dit spreekrecht, kan dit aan regels onderworpen worden. Zo kan het uitoefenen van het spreekrecht per persoon beperkt worden in agendapunten, tijd en aantal per jaar en dient vooraf aangekondigd en geregistreerd te worden. Op deze wijze kan elke inwoner zich uitspreken over thema's die hij/zij belangrijk vindt en wordt de betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur vergroot.   Het oprichten van wijkraden met vertegenwoordigers kan ook een interessant instrument zijn om de burger meer te betrekken bij het beleid. De vertegenwoordigers kunnen dan een afwijking krijgen op het reglement van de gemeenteraad om de bezorgdheden van hun buren over te maken aan de gemeenteraad. Het kan interessant zijn om hiervoor tijdelijk een participatieambtenaar aan te stellen. Andere West-Vlaamse gemeente hebben dit reeds succesvol geïmplementeerd.