Communicatie

01_intercutureel_LR.jpg

Jabbeke blinkt niet uit in communiceren. Zowel communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners als omgekeerd gaat stroef. In de vorige verkiezingsperiode gaf CD&V toe dat het al lang worstelt met communicatie en ze beloofden dit prioritair aan te pakken. Het verbeteren van de communicatie staat ook in het beleidsplan.

Tot op vandaag heeft de gemeente geen echte communicatiedienst. Vaak wordt er geschoven met taken onder de personeelsleden en wordt er een verantwoordelijke aangeduid. Dat kan professioneler en is een vereiste om tot een degelijk communicatiebeleid te komen. De website kreeg geregeld een update en oogt mooier en toegankelijker. Toch is de basisstructuur van de website al decennia oud en compleet gedateerd waardoor ze steeds beperkingen zal hebben hoe vaak je er ook aan sleutelt. Het snel en efficiënt terugvinden van de informatie die je zoekt blijft moeilijk. Inzake openbare werken waarbij wegen langdurig worden afgesloten, is de bijzonder late aankondiging er van al meermaals een doorn in het oog geweest van de ondernemer wiens inkomen vaak afhankelijk is van een goede bereikbaarheid. Vaak lijkt er weinig overzicht te zijn van geplande wegenwerken om voorbereid te zijn wat er wanneer moet gecommuniceerd worden. Bij het informeren van inwoners per brief loopt het ook al eens mis. Het bestuur organiseerde soms infoavonden voor de inwoners wanneer er iets zou veranderen in hun buurt wat helpt om burgerparticipatie te bevorderen, maar missen hun doel als een lokale beslissing al grotendeels genomen is. Een groot pluspunt is de aanwezigheid op sociale media en de gemeentelijke app. Daarnaast werden van de vergaderingen van de gemeenteraad audio-opnames gemaakt en tijdens de coronaperiode ook live-sessies via Teams. Het heropstarten van het gemeentelijke infoblad is een goede beslissing. Daar zijn deze legislatuur grote stappen gezet.

 

Onze voorstellen

Het aanstellen van een communicatieverantwoordelijke

We beschouwen een communicatieverantwoordelijke als een topfunctie binnen een gemeente. Daarom pleitten we ervoor om een nieuwe adjunct-directie functie in het leven te roepen. Deze persoon zou net als de algemeen directeur aanwezig moeten zijn bij alle organen waar beslissingen worden genomen zoals het schepencollege, de gemeenteraad en bepaalde commissies om uit eerste hand op de hoogte te zijn van de keuzes die gemaakt worden en de informatie die de gemeente binnenkrijgt. Dat brengt ook een hoge mate van autonomie ten opzichte van de eigen leidinggevende en het bestuur met zich mee. Ook minder leuk nieuws moet immers ongefilterd worden gecommuniceerd. Dit garandeert een open en democratische communicatie.

 

Het opstellen van een communicatieplan

Een communicatieverantwoordelijke is de architect van een communicatieplan. Het doel moet zijn om structuren en richtlijnen te creëren die het mogelijk maken om tijdig alle beschikbare en nuttige informatie over te brengen naar wie er belang bij heeft om het te ontvangen. Dat is allesbehalve evident en zal wat tijd in beslag nemen. Dat vereist namelijk een zeer grondige kennis van alles wat er in onze gemeente aanwezig is, wie er woont en wat er gebeurt. Toch menen we dat een dergelijk plan houvast kan bieden en veel problemen kan voorkomen of oplossen. Dit plan kan er ook voor zorgen dat de wisselwerking in communicatie tussen de inwoners en het bestuur beter kan verlopen.

 

Het aankopen van een nieuwe website

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website voor de inwoners te verbeteren is de aankoop van een nieuwe website noodzakelijk. De digitale revolutie gaat razendsnel en we hinken nu al ver achterop. De kostprijs is voor een gemeente wel gemakkelijk te dragen. Het vlot terugvinden van informatie kan ook een aantal werkuren bij het personeel uitsparen als men het gemeentehuis niet telefonisch moet contacteren. Na 20 jaar is het tijd voor een grote update die aangepast is aan de toekomst.

 

Een verbeterd infoblad

We verwelkomen de beslissing om het infoblad opnieuw te verdelen. Niet alle inwoners kunnen even vlot overweg met internet zoals blijkt uit onderzoek. Er zijn zeker mogelijkheden om dit op een natuurvriendelijke wijze te doen door consequent gerecycleerd papier te gebruiken. Ook wat betreft de inhoud is er zeker ruimte voor verbetering. Het nieuws uit de gemeenteraad zijn vaak zaken waar er geen meningsverschillen over bestonden en het gaat dan ook om minder belangrijke zaken. Ook de talrijke foto's van het gemeentebestuur hebben daarin geen meerwaarde. Er is nood aan relevante informatie.

 

Het optimaliseren van de digitale toegankelijkheid van de gemeenteraad

Het bijwonen van de gemeenteraad is vooral een activiteit van trouwe aanwezigen die vaak ook dicht bij de lokale politiek staan. Elk jaar zien we ook laatstejaarsstudenten die door hun school verplicht een raad moeten bijwonen. Er is dus weinig animo. Dat deze raad steeds op een maandagavond om 20 uur plaatsvind, maakt het ook niet evident voor werkenden en jonge gezinnen. Digitale opnames van de gemeenteraad kunnen de raad weer dichter bij de bevolking brengen waardoor de burger kan kiezen wat men wil horen en wanneer. Dit gebruiksgemak zijn we met digitale televisie en streaming al een beetje gewoon. Er werden door de oppositie verschillende mogelijkheden voorgesteld zoals onder andere visuele opnames met camera, het plaatsen van de vergadering op youtube zodat je thema's gemakkelijk kan terugvinden, live uitzenden van de vergadering en dergelijke meer. Zeker is dat het systeem geoptimaliseerd moet worden om mee te zijn met de snelle digitale veranderingen in de wereld.