Dierenwelzijn

konijn.jpg

Dierenwelzijn en dierenrechten is het nieuwste broertje of zusje in de gemeentelijke bevoegdheden. Er is dan ook weinig informatie of ervaring beschikbaar om een beleid te onderbouwen. Dat geldt zeker voor meer landelijke gemeentes. Hevige kritiek op het voorbije beleid is daardoor niet op zijn plaats. Wel kunnen er een aantal initiatieven ontplooid worden die een basis kunnen vormen voor de toekomst. Het belang van dierenwelzijn zal enkel groeien in de toekomst. We zijn ook verheugd dat alle Jabbeekse oppositiepartijen vrijwel op een zelfde lijn staan en dierenwelzijn nuttig en nodig achten. Veel initiatieven zijn er echter niet gekomen vorige legislatuur. Om die redenen hebben we een aantal onderwerpen aangeraakt.

 

Een jachtverbod

Bij dierenwelzijn wordt vaak in de eerste plaats gedacht aan onze huisdieren en kleine hoevedieren. Wilde dieren in de natuur worden daarbij een beetje over het hoofd gezien. Daarom vroegen we het bestuur naar mogelijkheden om een gemeentelijk jachtverbod in te voeren. Dat werd echter lachend onderuit gehaald door CD&V. Nochtans zijn er de laatste tijd veel schandalen aan het licht gekomen waarbij dieren in gevangenschap worden gekweekt en dan losgelaten voor de jacht. Dergelijke praktijken zijn barbaars en niet meer van deze tijd. Een gemeentelijk jachtverbod is dus zeker verantwoord. Een verbod zou een betere harmonie tussen roofdieren en hun natuurlijke prooien tot stand kunnen brengen waardoor aanvallen op onze kleine hoevedieren zoals kippen verminderen. Daarbij kan in eerste instantie de openbare gronden uitgekleurd worden als jachtgebied en steun geboden worden aan inwoners om dat met hun eigendom te doen. Ook in het kader van openbare ordehandhaving kan dit ingevoerd worden, maar het is juridisch moeilijk om dat verbod permanent in te voeren. Alle begin is moeilijk.

 

Vuurwerk

Na een aantal jaren met halfslachtige regelgeving kwam er uiteindelijk een vuurwerkverbod voor particulieren. Vuurwerk is enorm verstorend voor wilde dieren, huisdieren en paarden. We juichen dat toe, maar handhaving is moeilijk. Het kan ook niet de bedoeling zijn om een heksenjacht te beginnen op wie wel nog vuurwerk afsteekt. Het probleem ligt bij de vrije verkoop van vuurwerk. Vroeger mocht dit allemaal, maar we waren dan ook met veel minder mensen en de maatschappij was compleet anders georganiseerd. Belangrijk is dat vandaag het signaal gegeven wordt dat dit eigenlijk asociaal gedrag is geworden en bovendien gevaarlijk voor de omgeving en de persoon zelf.

 

Dierenasielen

De gemeente heeft samenwerkingsverbanden afgesloten met dierenasielen. We zien dat er doorheen de jaren veel private asielen zijn bijgekomen op initiatief van burgers. Deze werken bijzonder professioneel en verdienen dan ook steun vanuit de gemeente. Om die reden bracht Groen Jabbeke in de commissie subsidies aan dat de meest gekende organisatie namelijk het kittenhuis wel eens gebaat zou kunnen zijn met financiële steun en gezien de organisatie nooit zelf de vraag heeft gesteld stelden we met succes voor om deze subsidies proactief toe te kennen. De subsidies zijn echter vrij beperkt. We pleiten er voor om deze te verhogen en naast financiële hulp ook materiële hulp aan te bieden. Deze organisaties worden op termijn ook best betrokken bij het voeren van een gemeentelijk beleid inzake dierenwelzijn. Zij beschikken nu eenmaal over veel expertise. Wanneer hun aantal zou groeien kan er gedacht worden om een adviesraad voor hen op te richten.

 

Wat betreft dierenwelzijn is er een besef gekomen van het belang er van, zijn er voorzichtige initiatieven genomen of ter sprake gebracht en biedt dit een basis om het te verbeteren.