Cultuur

19790_1.jpg

Cultuur is zelden een belangrijk verkiezingsthema. Toch brengt cultuur in de breedst mogelijke zin van het woord mensen samen, werkt het verbindend en kan het buurten laten bruisen.

Een gemeenschap waar cultuur leeft, schept een band ... en verdraagzaamheid. Jammer genoeg is het CD&V bestuur in Jabbeke vrij passief inzake cultuurbeleid en ondersteunt het financieel wel het verenigingsleven maar komt het zelden met eigen initiatieven naar voor. En dit zijn dan meestal de dingen die de bevoegde schepen zelf uit de mouw schudt zonder dit maatschappelijk af te toetsen. Jabbeke heeft nood aan een eigen en volwaardig cultuurbeleid. Willen we een echt cultuurbeleid die naam waardig dan hebben we nood aan een eigen cultuurfunctionaris die Jabbeke op de kaart zet.

Groot-Jabbeke leeft zowat in de schaduw van de centrumsteden Brugge en Oostende die elk over een eigen en uitgebreid cultureel leven beschikken. Tot op heden heeft het CD&V bestuur geen samenwerking met deze steden op cultureel vlak. Een samenspel met bijvoorbeeld Brugge kan vele voordelen hebben. Voorstellingen uit de vele culturele activiteiten die in Brugge plaatsvinden ook naar Jabbeke halen zou een grote meerwaarde kunnen bieden en cultuur toegankelijker maken voor alle inwoners en niet enkel aan zij die toch doorgaans het culturele leven in deze steden gaan opzoeken.

De gemeente beschikt over 2 goed uitgeruste theaterzalen in Jabbeke en Varsenare doch deze worden maar zelden ten volle benut. Vaak worden ze ook niet gebruikt waarvoor ze oorspronkelijk zijn gebouwd, zijn ze niet meer beschikbaar voor culturele organisaties wanneer ze die nodig hebben en ligt duur technisch materiaal daar stof te verzamelen. Een cultuurfunctionaris zou een uitgebreide programmatie kunnen uitwerken voor alle inwoners in de daar voor voorziene ruimtes. .

Een even essentieel deel van het cultuurbeleid is de werking van de bibliotheek. Momenteel voert het CD&V bestuur een bibliotheekbeleid dat uitsluitend gericht is op de hoofdbibliotheek in Jabbeke met slechts een uitleenpost in Varsenare en een minimale dienstverlening in Zerkegem. Een bibliotheek moet laagdrempelig werken en bereikbaar zijn voor alle inwoners, ook voor de bewoners uit de kleinere deelgemeenten. Daar kunnen bibliotheken tevens dienst doen als een ontmoetingsplaats om inwoners samen te brengen voor specifieke activiteiten en dit voor zowel jong als oud. De activiteiten die gepland worden in de verschillende bibliotheken kunnen complementair werken met het overige cultuurleven in de gemeente. We pleiten er voor om in alle deelgemeenten bibliotheken open te houden. Dit kan en gebeurt al via geautomatiseerde bibliotheken. Ook heemkundige organisaties kunnen daar eventueel een plaats krijgen. Daarnaast mag er weer eens meer aandacht gaan naar een verbetering van het aanbod van meer wetenschappelijk en geschiedkundig gerichte literatuur. Het aanbod van vandaag is compleet gedateerd.

Maar cultuur is meer dan dat wat in een theaterzaal of bibliotheek gebeurt. Buurtfeesten, kermissen, natuuractiviteiten en zo veel meer. Cultuur werkt verbindend voor iedereen en moet dus een beleidsprioriteit zijn van het bestuur. Het ondersteunen en begeleiden van initiatieven die vanuit de bevolking komen is daarbij een taak van de cultuurfunctionaris. Het verenigingsleven moet niet alleen wat subsidie toegestoken worden maar ook een passend onderkomen hebben. Sommige verenigingen beschikken nu over lamentabele lokalen die die naam bijna niet waard zijn. Jabbeke heeft nood aan een eigen en volwaardig cultuurbeleid.