Veiligheid en politie

belgaimage-70797574.jpg

Groot-Jabbeke behoort samen met de gemeenten Oudenburg, Gistel, Ichtegem en Torhout tot de lokale politiezone de kouter. De wijze waarop de politiezones in het verleden werden ingevuld was onder andere gebaseerd op een aantal wetenschappelijk onderbouwde parameters. Dit is ondertussen 25 jaar geleden. Gemeenten evolueren en wat toen een goede structuur leek is vandaag niet steeds meer het geval. Onze lokale politiezone is daar een voorbeeld van. De politiezone kouter is een vrij uitgebreide zone in oppervlakte en omhelst maar liefst 5 gemeenten. Deze hebben vaak andere problemen en willen dan ook andere accenten leggen op het vlak van veiligheid en politie. Ook op andere vlakken is er maar weinig samenhang tussen deze gemeenten en al zeker niet met Groot-Jabbeke die eerder op Brugge is georiënteerd. Problematisch is ook dat het zwaartepunt van de politiezone in Torhout is gelegen. En zoals wel vaker in politiezones van kleinere gemeenten kampt men er met een personeelsmoeilijkheden.

Over het algemeen is de criminaliteit in onze gemeente laag. Grootstedelijke criminaliteitsproblemen kennen we hier nauwelijks. Een veelvoorkomend misdrijf in onze gemeente zijn de woninginbraken. De nabijheid van de E40 is een belangrijke reden daarvoor gezien deze misdrijven vaak gepleegd worden door rondtrekkende daderbendes. Recent werden er weer inbraken vastgesteld voornamelijk in Varsenare, maar ook in andere deelgemeenten. De aanrijtijden van de politie liggen vaak te hoog, omdat de patrouilles grote afstanden moeten afleggen. Nochtans hebben inbraken een hoge emotionele impact op de slachtoffers.

Om die redenen pleit Groen Jabbeke voor een herziening van de lokale politiezone die meer in lijn ligt met de politiezones die bestaan in de buurgemeentes van Brugge. De op handen zijnde gemeentefusies zullen daar waarschijnlijk vanzelf toe leiden. De denkoefening kan echter nu al gemaakt worden. We willen hierdoor ook de aanrijtijden drastisch verminderen.

Openbare ordehandhaving in onze kleine gemeente kadert voor een groot stuk in wat bekend staat als een GAS-reglement. GAS staat voor gemeentelijke administratieve sanctie. Gemeentebesturen kunnen bepaalde handelingen bestraffen die door de wetgever uit het strafwetboek zijn gehaald. Het gaat bv over geluidsoverlast, het hinderen van het verkeer, bepaalde handelingen op het openbaar domein. Dit GAS-reglement dateert reeds van 2008 en is dringend aan een update toe. Naast het consulteren van de Jabbeekse politieke partijen, politie en justitie pleit Groen Jabbeke er voor om de invulling van dit reglement te herzien in samenspraak met de inwoners. Het zijn immers de inwoners zelf die het best weten wat als storend wordt gezien en waarvan men vindt dat er moet kunnen worden opgetreden. Dat mag niet vergeten worden.