Gastvrij Jabbeke!?

26 September 2023

Gastvrij Jabbeke!?

Jabbeke kreeg deze legislatuur uitvoerig met het migratiethema te maken.

Bijgevolg is het migratiethema zeker aanwezig in de Jabbeekse politiek. Een gesloten centrum voor illegalen in de nabije toekomst en een noodopvang voor kwetsbare asielzoekers. Het lokaal opvanginitiatief werd gesloten. Oekraïense vluchtelingen werden gehuisvest. Buitenlandse truckers kamperen op een parking. Voor een kleine gemeente kan dat tellen.

Een gesloten centrum

De dienst Vreemdelingenzaken die de gesloten centra beheert besloot om het centrum voor illegalen te Brugge te verhuizen naar de site van de verkeerspolitie langs de E40 in Jabbeke. De komst van het gesloten centrum zorgde voor zeer afwijzende reacties van rechts. Wij zagen nochtans een aantal opportuniteiten. Met de aankondiging van het open centrum werd hun politieke discours ruwer en de uitspraak van de burgemeester ging viraal. Een politieke motie ter ondersteuning van het verzet tegen het centrum op initiatief van N-VA Jabbeke steunden we als enige partij niet. Integendeel, we hielden het hoofd koel en bezorgden de burgemeester een nota met beleidsopties vanuit onze toevallige expertise inzake migratiebeleid om het open centrum welkom te heten tot de komst van het gesloten centrum. Zo kan Jabbeke solidariteit tonen met vluchtelingen, maar vooral ook met andere gemeenten door tegemoet te komen aan de vraag naar opvangplaatsen in plaats van de bal naar elkaar door te spelen. Dat heet verantwoordelijkheid opnemen.


Een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen

De komst van het noodopvangcentrum zorgde begrijpelijk voor gemengde gevoelens, maar inspireerde ook inwoners om de handen uit de mouwen te steken en zich te engageren in de werking. Omdat de kwaliteit van sommige ruimtes niet voldoen, zal de bezetting beperkt blijven tot 300 mensen. We hebben zelf vastgesteld dat bepaalde ruimtes in de hangars zeer moeilijk te verwarmen zijn en dit zeer veel geluidsoverlast zou brengen voor de buren. 

Er werden geen incidenten gemeld, maar de burgemeester blijft in zijn communicatie vrij negatief. Nochtans komt de gemeente steeds in de mate van het mogelijke tegemoet aan vragen om logistieke steun vanuit het centrum. De communicatie tussen de gemeente en de directie van het centrum is goed. Het gemeentebestuur heeft dit dossier ondanks alle commotie goed aangepakt en heeft ook middelen in handen om het goed af te ronden. Ook Groen steunt de plannen om de site te verwerven en er in de nabije toekomst gemeentelijke diensten uit te bouwen. Een jeugdcentrum lijkt ons daar nu wel niet passen zoals de burgemeester verkondigde. Vooral de technische diensten van onze gemeente hebben nood aan meer ruimte. Er kan best in die richting gekeken worden.

Het LOI werd gesloten

Het lokaal opvanginitiatief werd deze legislatuur gesloten. Een LOI is een opvangplaats voor asielzoekers in een gemeente die wordt beheert door de gemeentelijke diensten van het OCMW en betaald door Fedasil dat verantwoordelijk is voor alle opvang van asielzoekers in ons land. De sociaal assistent zorgt voor de begeleiding van de bewoners. Vaak zijn dat gezinnen of een kleine groep individuen, mannen en vrouwen. Het LOI van Jabbeke bevond zich in het huis naast de dorpsparking te Snellegem dat nog weinig bewoonbaar is na vele jaren van beperkt oplapwerk. Het OCMW kocht vorige legislatuur reeds de rijkswachterswoningen in Jabbeke ter vervanging. Het gemeentebestuur besloot om het LOI alsnog te sluiten...en kreeg daarin de steun van Groen. De taakomschrijving van de sociaal werker werd drastisch gewijzigd zodat er enkel nog voor erkende vluchtelingen een woning diende gezocht te worden en dus enkel nog immowebsites werden afgeschuimd, een erfenis van het beleid van Theo Francken. Dat is niet waar sociaal werkers zich voor willen engageren of zijn opgeleid. Indien dit beleid zou wijzigen zijn we vragende partij om een LOI voor gezinnen te heropenen.

Oekraïense vluchtelingen werden opgevangen

De Oekraïense vluchtelingen konden rekenen op een verblijfsvergunning van een jaar met mogelijke verlenging. Voor hen was het zaak om snel huisvesting te vinden zodat ze een solide basis hebben om aan het werk te gaan. Dat is in de huidige woningcrisis niet eenvoudig. Een gebouw aan de site van licht en liefde werd gebruikt en ook de noodwoningen van de gemeente werden aangewend. Dat is een zeer menselijke beslissing, maar kan niet structureel worden. Die mensen worden best naar de gewone woningmarkt begeleid. Geen gemakkelijke opdracht. Omdat deze mensen op zoek gaan naar het goedkoopste segment vinden ze ook huisvesting op campings. Dat is echter niet wettelijk gezien er reeds jaren een uitdoofbeleid geldt. Het is uitermate belangrijk dat de gemeente zijn aandacht meer richt op deze doelgroep.

Europese truckers kamperen in Jabbeke

Op de parking aan het rond punt te Jabbeke kamperen Europese truckers op zoek naar een standplaats. Het sluiten van de Total parking noord langs de E40 was een van de oorzaken. De parking aan het vlamingveld is daar echter helemaal niet op voorzien en is dan ook nog een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Het gevolg is een gigantische hoeveelheid aan zwerfvuil en een open toilet in de bosjes nabij. Tot er een structurele oplossing kan komen voor dit probleem stelden we de burgemeester voor om toch minstens mobiele toiletten te voorzien en een afvalcontainer. Dat zijn lage kosten die een gemeente wel kan dragen en een direct effect hebben.