Kapvergunningen

25 Augustus 2023

Kapvergunningen

Het gemeentebestuur verleent volop kapvergunningen

Hoewel het gemeentebestuur de torenhoge en onrealistische ambitie had om ruim 13.000 bomen te planten, strooit ze heel vlotjes met kapvergunningen van bomen en is er van een groen beleid in Jabbeke geen sprake. Dat is niet alleen betreurenswaardig, maar dreigt ook de gevolgen van de klimaatopwarming te verergeren in plaats van ze te temperen. Of die vergunningen al dan niet terecht zijn, wordt vaak niet bekeken of onderzocht. Veel mensen en verenigingen gaan daar niet zomaar mee akkoord en dienen soms met succes bezwaar in tegen deze vergunningen zoals de vzw Bescherm Bomen en Natuur ook wel gekend onder de facebookpagina: Vlaanderen, laat je bomen leven. 

De vzw schrijft: 

De gemeente Jabbeke had op grondgebied Varsenare, in de Westernieuwweg, een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 32 populieren, 3 wilgen en een linde boom. We tekenden met onze VZW “Bescherm Bomen en Natuur” beroep in bij de Provincie tegen die kap. De gemeente stelde een zwakke argumentatie op om de 36 bomen te kappen: de bomen zijn kaprijp en betekenen een gevaar voor de omgeving. Er werd geen VTA rapport opgemaakt door een ETW (een bomenspecialist) die de kap van deze bomen zou kunnen verantwoorden. Dit is voor Jabbeke reeds de derde kapvergunning in enkele maanden tijd die door de Provincie wordt vernietigd. Eerder konden we in de omgeving van Hof van Straeten en de Popstaelstraat, 2 omgevingsvergunningen tegenhouden: 1 voor het kappen van 86 kerngezonde populieren en 1 voor het kappen van 22 eiken. We hopen nu dat de gemeente Jabbeke voor de toekomst beter nadenkt voor ze een kapvergunning verleent.

Weinig later dienden de vzw bezwaar in tegen het kappen van ruim 300 bomen waar de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) mooie plannen heeft om op de site Kwetshage tussen de vaart en de spoorweg rietmoerassen aan te leggen en het gebied naar zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Er werd door de vzw Bescherm Bomen en Natuur bezwaar ingediend tegen de kap van ruim 170 bomen en een elzenbosje van 1867m². Groen Jabbeke ging samen met de vzw de dialoog aan met de VLM en in augustus 2021 hebben we een compromis bereikt om het bosje en een aanzienlijk aantal bomen van de kap te redden. Recent pleitte Groen Jabbeke in de gemeenteraad bij de bevoegde schepen van leefmilieu mevrouw Coudeville om de dialoog aan te gaan met de VLM en te zoeken naar een compromis in de geplande bomenkap waar er weinig animo voor bleek. Dan hebben we het maar zelf gedaan. Iemand moet het doen!