RUP Permekeschool

06 Juni 2024

RUP Permekeschool

Bestuur misbruikt bouwplannen van het gemeenschapsonderwijs om verdere appartementisering in Jabbeke mogelijk te maken.

Waar gaat het over?

Het gemeenschapsonderwijs heeft plannen om een gloednieuw schoolgebouw op te richten op de terreinen van de Permekeschool in Jabbeke. De omliggende open stukken grond wensen ze verkopen om te verkavelen wat ook mogelijk is gezien dit bouwgrond betreft. Het bestuur liet een RUP opmaken om de grenzen van wat mogelijk is duidelijk te maken, maar besloot om ook de gronden langs de stationsstraat mee te nemen. Ze zet daarmee de deur wagenwijd open voor bouwpromotoren om de eigenaars te overtuigen tot verkoop van hun huizen om appartementen mogelijk te maken tot aan de graaf de renesselaan.

 

Een Permekeschool met bouwplannen

De Permekeschool kent al een lange geschiedenis in Jabbeke. Dat is ook wel te merken aan de oude gebouwen die hun tijd wel hebben gehad. Het GO of het Vlaamse gemeenschapsonderwijs heeft al geruime tijd plannen om een gloednieuw schoolgebouw te bouwen op hun terrein. Men gaat meer in de hoogte en het gebouw zal zich aan de kant van de Varsenareweg bevinden. De overige stukken terrein die aansluiten op de graaf de renesselaan en achteraan de huizen langs de kroondreef wensen ze te verkopen. Gezien dit steeds bouwgrond is geweest, is dat ook mogelijk. Het gemeentebestuur van CD&V ondernam een verdienstelijke poging om die gronden zelf te kopen, maar het GO hield vast aan de prijs van de bouwgrond. Dat dit voor de gemeente Jabbeke financieel onmogelijk is, daar is ook de oppositie het over eens.

 

Een RUP dan maar

Het bestuur nam de nodige stappen om een RUP op te maken zoals het overigens hoort. De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan is nodig om de juridische grenzen van wat er mogelijks kan gebouwd worden vast te leggen. Het is dus een belangrijk instrument om de toekomst te bepalen hoe de gemeente er in de toekomst zal uitzien. De eerste ontwerpen werden ook voorgelegd aan de Gecoro. Daar konden raadsleden al een eerste keer kennis nemen van de plannen. Er was toen al sprake om in het centrale deel van de terreinen ruimte te laten om hoger te kunnen bouwen. Dit zou ook de mogelijkheid open laten om vormen van collectief wonen toe te staan. Dichter bij de reeds bestaande huizen langs de kroondreef en de graaf de renesselaan kunnen er enkel lage huizen komen. Omdat er wel rekening gehouden wordt met inkijk en schaduw, konden we dit met Groen Jabbeke nog enigzins ondersteunen. Ook wij zijn niet dogmatisch als er voldoende rekening gehouden wordt met de buurtbewoners en de school. Na een lange administratieve weg kwam het dossier uiteindelijk op de agenda van de gemeenteraad.

 

Stemming in de gemeenteraad

Begin juni 2024 kwam het RUP Permekeschool op de agenda van de gemeenteraad. Tijdens de technische commissie voorafgaand aan de gemeenteraad konden de raadsleden vragen stellen ter verduidelijking van het dossier. Wat voor Groen Jabbeke enorm opviel, was dat de schaal van het RUP wel groter was dan verwacht. Ook de woningen langs de stationsstraat tot - op een paar woningen na - aan de graaf de renesselaan werden in het RUP betrokken. Dat is vrij eigenaardig gezien de Permekeschool daar geen eigendommen heeft en er dus ook geen reden is om deze gronden te betrekken in het RUP. We vroegen om wat meer uitleg.

Bij navraag bleek dat men onder andere heeft vastgesteld dat deze gronden lange en diepe tuinen hebben. De ene helft van deze tuinen werd ingekleurd als zone waar alleenstaande gewone woningen mogen gebouwd worden. Daarbij werd nog eens vastgelegd dat deze eventuele woningen moeten ontsloten worden via een nieuw aan te leggen straat die deze wongen moet verbinden met de straat die men zal aanleggen om de huizen op het terrein van de Permekeschool te ontsluiten via de graaf de renesselaan. De andere helft van de gronden waar de woningen langs de stationstraat zich bevinden, werd ingekleurd als ruimte waar appartementsgebouwen kunnen neergepoot worden en dit tot bijna aan de graaf de renesselaan.

In de gemeenteraad hebben we aangehaald dat met dit RUP de bouwpromotoren de pap in mond wordt gegeven en dit de deur wagenwijd openzet om opnieuw een groot gedeelte van het centrum van Jabbeke met appartementen vol te bouwen. Wie kan het de eigenaars kwalijk nemen om op voorstellen van bouwpromotoren in te gaan als dit RUP een verkoop aan die promotoren gewoonweg stimuleert? We stemden om die reden dan ook tegen het RUP. Er is dringend nood aan een strenger beleid op ruimtelijke ordening in Jabbeke.