Water, een probleem voor later?

24 Oktober 2023

Water, een probleem voor later?

Onze watervoorziening wordt met langdurige droogtes zwaar op de proef gesteld. De urgentie lijkt niet echt door te dringen. Nu investeren loont op lange termijn.

Langdurige droogtes met hitte gevolgd door kortstondige zware regenval mogen we door de klimaatverandering meer en meer verwachten. In dichtbebouwde deelgemeenten speelt ook het hitte-eilandeffect. Meer natuur en vergroening in dorpskernen kunnen soelaas brengen voor die inwoners. Om dit professioneel te onderhouden, hebben we nood aan voldoende water. In de zomerperiode staat ons grondwater en onze drinkwatervoorziening vaak onder druk. Het op peil houden van het grondwater is daarom van groot belang. Als gemeente zelf voorzien in een strategische reserve aan regenwater is dan ook een verstandige keuze met het oog op de toekomst. We stelden dan ook voor dat de gemeente investeert in eigen wateropslag waar het regenwater nu naar zee
wordt afgevoerd.


Jabbeke kan ook helpen om het water in de grond te houden. We vroegen om inwoners te subsidiëren bij het installeren van een eerste of extra regenwaterput. Daarnaast stelden we voor om bronbemaling niet toe te staan in de 3 droge maanden. Voor deze ingrijpende maatregel brachten we ook uitzonderingen naar voor.

Geen enkele samenleving kan overleven zonder water. We moeten er ons dus heel bewust en intensief mee gaan bezighouden. Waterbeheersing zijn zorgen van vandaag om te zorgen voor de kinderen van morgen!